mediátor
 • Van új kezdet a számunkra?

  A mediáció során arra keressük a választ, hogy hogyan lehet a kapcsolatot fejleszteni, vagy új alapokra helyezni. Ha pedig nincs remény az együttmaradásra, akkor arra törekszünk, hogy a legtöbb kérdésben megegyezve békésen tudjanak elválni.
 • Dönteni kell de már alig beszélünk egymással

  Megoldás-centrikus mediáció, amely során a fontos kérdésekben közös megállapodásra jutunk!
 • Létezik diszkrét megoldás?

  Már az első perctől kezdve, minden esetben kötelez a mediációs titoktartás. [Kttv. 26. §]

KI A MEDIÁTOR?

 
A mediátor egy képzett közvetítő, aki akkor segít, amikor az érintettek között már nem működik a kommunikáció.
 
 
kezfogas.ai

Egyezségre törekvő

A mediáció célja egy olyan megállapodás létrehozása, ami mindkét fél érdekeit tükrözi, és számukra elfogadható és betartható. A legfontosabb, hogy rendezni lehessen a kapcsolatot, és a fontos kérdésekben döntést lehessen hozni.

 
 
segitseg_partatlanul

Pártatlan segítő

A mediátor végig pártatlan, nem támogathatja egyik oldalt sem, feladata a felek közös céljának, a vitás ügy méltányos rendezésének elősegítése. A folyamat alatt tudomására jutott információkkal kapcsolatban titoktartási kötelezettsége van.

 

MIÉRT VÁLASSZON ENGEM?

Kapcsolati problémáinak megoldása biztonságos és
támogató környezetben szakmai irányítás mellett történik.
 • Jogi tapasztalat

  Perrel fenyegető helyzetekben, jogvitákban és válás esetén tizenkét éves jogi és tárgyalásos tapasztalatom erős támaszt jelent ügyfeleimnek.
 • Pszichológiai háttér

  Mentálhigiénés tanácsadói és művészetterápiás gyakorlatom alapozza meg azt, hogy lépésről-lépésre haladva, indulat mentesen és békésen találjuk meg a felek érdekeinek legjobban megfelelő megoldást a problémáikra.
 • Mindkét fél nyer!

  Ha sikerül minden érintett szempontjait feltérképezni, és megérteni, akkor az Önök számára legmegfelelőbb feltételekkel történhet a konfliktus feloldása, és mindannyian nyertesként zárhatják le vitáikat.
 • Kapcsolatjavító szemlélet

  A mediációs eljárás során azt érjük el, hogy világossá válik a helyzet, és benne az érintettek szerepe, megértik egymás szempontjait, és mindezeket figyelembe véve közösen megtaláljuk a megoldást a problémás kérdésekre.
Adamkó Erna - párkapcsolati és válási mediátor

Rólam


 

Dr. Adamkó Erna

Jogász – Mediátor Budapest
 
 

jogász
mentálhigiénés és szervezetfejlesztési tanácsadó
mediátor
művészetterapeuta


Jog és Pszichológia

2005-ben végeztem jogászként az ELTE Állam – és Jogtudományi Karán, majd 12 éven keresztül foglalkoztam cégek és magányszemélyek gazdasági jogi és egyéb polgári jogi képviseletével, vitás kérdések peres és peren kívüli rendezésével, és különféle szerződések tárgyalásával magyar és angol nyelven.

Munkám során felismertem, hogy mind a szerződéses kapcsolatok létrejöttét, működőképességét, mind a jogi útra terelt konfliktusok megoldhatóságát alapvetően meghatározzák az emberi viszonyok, a felek közötti kommunikáció és az alkalmazott konfliktuskezelési stratégiák, ezért jogi tudásomat és tapasztalatomat másoddiplomás képzés keretében mentálhigiénés és szervezetfejlesztési tanulmányokkal egészítettem ki a Semmelweis Egyetemen 2008-2010 között, majd 2014-ben művészetterapeuta végzettséget szereztem a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. Jelenleg mediációval, egyéni tanácsadással és művészetterápiával foglalkozom, és a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakos hallgatója vagyok.

Sok konfliktusban elengedhetetlen a jogi helyzet és a joggyakorlat ismerete, de a problémák megoldásához nem elég a jog és a racionális gondolkodás. A konfliktusok feloldásához az emberismereten, és egymás megértésén keresztül vezet az út.

Az Igazságügyi Minisztérium akkreditált mediátoraként jogi és pszichológiai hátteremmel, szaktudásommal és tapasztalatommal abban segítem a hozzám fordulókat, hogy megtalálják a közös hangot, feloldják konfliktusaikat, és döntéseket tudjanak hozni az őket érintő, számukra fontos kérdésekben.

Ha úgy érzik, segítségre van szükségük konfliktusaik békés megoldásához, forduljanak hozzám bizalommal!

Dr. Adamkó Erna
+36 30 624 3945
erna.adamko@gmail.com

 

Hogyan tudok segíteni?


 

EGYÉNI TANÁCSADÁS

Jogi és pszichológiai tudásommal és tapasztalatommal egyéni tanácsadás keretében is támogatom ügyfelemet az alábbi problémák megoldásában:
 
 

Nehéz helyzetek feloldása

 • komoly döntést igénylő helyzetben a helyzet jobb átlátásban, és a döntéshozatalban való segítségnyújtás
 • segítség egy elakadt helyzetből való elmozdulásban
 • újra és újra felmerülő helyzetek megértésében és a továbblépésben való segítségnyújtás
 • nehéz életesemények feldolgozásában való segítségnyújtás
Az egyéni tanácsadás díja: 10.000 Ft/óra
 
 

PÁRKAPCSOLATI MEDIÁCIÓ

Elegük van a veszekedésekből? Eltávolodtak egymástól? Nem találják a közös hangot?
 
 

A párkapcsolati mediációt azoknak a pároknak ajánlom, akik a nehézségeik ellenére együtt szeretnének maradni és vállalják az együttgondolkodást és a változást a kapcsolat megújítása érdekében.

Félreértéseik, konfliktusaik megoldásával már régóta küzdenek, és támogatást keresnek azokhoz a nagy beszélgetésekhez, amelyek a kapcsolat rendezése érdekében elkerülhetetlenek.

Az életmódbeli különbségek, a jelentős változások, új helyzetek, vagy az eltérő családi minták és törekvések kommunikációs problémákkal együtt komoly konfliktusokhoz és potenciálisan káros következményekhez vezethetnek, ha nem sikerül megérteni egymást és összeegyeztetni a nézőpontokat.

A mediációs eljárás során objektív és pártatlan módszerekkel segíthetek abban, hogy jobb kommunikáció alakuljon ki a partnere illetve a családtagjai és Ön között, és olyan megoldásokat találjanak a problémáikra, amelyekkel mindannyiuk elégedett.

 
 

Szeretné időt és pénzt spórolva elkerülni a pereskedést?


igen, mediációt kérek!
 

VÁLÁSI MEDIÁCIÓ

Eldöntötték, hogy elválnak, de nem tudnak mindenben megegyezni? Vagy nem is tudják, hogy pontosan, hogy miben kellene egyezségre jutniuk, illetve milyen lehetőségeik vannak?
 
 

Ha az együtt maradásra már nincs esély és a szétválás mellett döntöttek, akkor a mediációs eljárás során az alábbiakban kapnak segítséget:

Személyre szabott tájékoztatás.Választ kapnak valamennyi olyan kérdésre, aminek a válás kapcsán az Önök egyedi esetében jelentősége lehet

Hogyan zajlik egy válás? Hogyan lehet a leggyorsabban pontot tenni az ügy végére? Hogyan tudjuk úgy intézni, hogy a gyermekünk a legkevésbé sérüljön? Mit mond a jog? Mi jár nekem? Miről dönt a bíróság? Miről dönthetünk mi? Mi a kötelező eljárás? Menjünk ügyvédhez? Mennyibe fog ez kerülni? Miben segíthet a mediáció?

Az Önök számára legmegfelelőbb egyezség létrehozása. A mediáció során a jogszabályok keretein belül az Önök egyéni életéhez, helyzetéhez, szempontjaihoz leginkább illő személyre szabott megoldásokat alakítunk ki.

Bizonyítási eljárás elkerülése. Választ kapnak, hogy mik azok a kérdések, amikben meg kell állapodniuk a jogszabályok alapján, hogy elkerülhető legyen a bíróság előtti hosszas és méltatlan bizonyítási eljárás.

Ne a bíróság döntsön Önök helyett! A bíróság nem az Önök számára legjobb, hanem a bizonyítási eljárással megalapozott, a jogszabályoknak leginkább megfelelő döntést hoz. Érdemes ezt elkerülni a saját megoldásaik kialakításával!

A bizonyítási eljárás elkerülése. Szemben a bírósággal a mediátor előtt nem kerül sor bizonyításra, vagy bármilyen olyan kérdés felfedésére, ami a magánéletük körébe tartozik és amit nem szeretnének a mediátor elé tárni.

A perköltség és hosszú évek megspórolása. A mediáció a 4-6 alkalom után eredményesen zárhatja le a válással kapcsolatos valamennyi nyitott kérdést, szemben a bíróságok évekig húzódó eljárásával, ami a költségek tekintetében is sokszorosa a mediáció díjának.

Egyezségi megállapodás és bontókereset elkészítése. Az egyezséget, illetve az bontókeresetet úgy készítem el, hogy azok megfeleljenek a törvényi előírásoknak, így azok a bírósági eljárásban felhasználhatóak legyenek.

Az esetleges bírósági eljárással kapcsolatos személyre szabott tájékoztatás. A döntésüket nagyban befolyásolhatja, ha átlátják azt, hogy a bírósági eljárás mivel jár. A mediáció keretében az egyéni körülmények figyelembevételével meg tudjuk becsülni, hogy a bíróság előtti eljárás során milyen költségvonzattal, valószínűleg milyen ítélet születhet, és mindannak az egyéb következményeit, ha nem kerül sor a békés megegyezésre.

Mivel Magyarországon házasságot csak bírósági úton lehet felbontani, a bontóper elkerülhetetlen, de a mediációs eljárásban létrejött egyezséggel az jelentősen rövidebb ideig tart, sokkal olcsóbb, és abban nem kerül sor a pár egyéb viszonyairól való döntésre.

 


Mediációra van szükségem!
Mennyibe fog kerülni?Mediációs szolgáltatások díjazása

Válasszon az alábbi szolgáltatások közül.

 
Megállapodás, egyezség elkészítése:
15.000 Ft / okirat
 
 
Házassági bontókereset elkészítése mediáció igénybevétele esetén:
15.000 Ft / okirat
 
 
Házassági bontókereset elkészítése mediáció igénybevétele nélkül:
25.000 Ft / okirat
 

LEGFRISSEBB BEJEGYZÉSEIM A BLOGON


október 10, 2018

Miért forduljak jogász – mediátorhoz, ha el szeretnék válni? 1.

Tapasztalatom alapján a köztudatban két szélsőséges nézet él azzal kapcsolatosan, hogy hogyan a legjobb intézni egy válást. Az egyik verzió a pereskedés. A másik megoldás pedig […]
augusztus 18, 2018

Kihívások a mediáció során 2. – Hogyan gyakorolhatjuk az egymásra figyelést?

Az előző bejegyzésben arról volt szó, hogy a gyakorlatban nem is olyan könnyű meghallgatni másokat, ami pedig az alapja annak, hogy közel kerüljünk és maradjunk egymáshoz, […]
augusztus 6, 2018

Kihívások a mediáció során 1. – Miért nehéz meghallgatnunk egymást?

Többször tapasztaltam, hogy bár azok, akik mediációra jelentkeznek elkötelezettek a problémáik jó megoldása mellett, és hajlandóak is erőfeszítéseket tenni ennek érdekében, a gyakorlatban mégis óriási kihívásként […]

REFERENCIÁK

Nemrégiben pert indítottunk egyik volt partnerünkkel szemben, mivel nem volt hajlandó a szerződésben vállalt díjfizetés egy részének teljesítésére.

Néhány nappal a kitűzött tárgyalási időpont előtt Adamkó Erna kezébe vette az ügyet. Leült tárgyalni külön-külön az érdekelt felek képviselőivel. Nagyon tudatos, minden részletre kiterjedő tárgyalást folytatott, a jogi lehetőségek ismeretének birtokában, a megbúvó indulatok tökéletes kezelésével, a lehetőségek felvázolásával.

Ennek eredményeként a pereskedő felek számára elfogadható alternatívát javasolt.

Adamkó Ernának köszönhetően hosszas peres eljárástól, annak idegi és fizikai fáradalmaitól kímélte meg a feleket. Nem beszélve a pereskedés költségeiről, ami így az eredeti költségek töredékébe került csak.

Köszönjük Ernának a gyors, nagyszerű és sikeres közreműködést.

Profi partnerekkel könnyebben oldható meg minden gond!

György

Gáborral a békítő tárgyalás előtt pár nappal kerestük fel Ernát a családunk javaslatára, akik szerették volna ha sikerül per nélkül megegyeznünk. Természetesen volt már több próbálkozásunk, de az ügyvédeink segítségével nem jutottunk előrébb. Összesen 4 alkalommal voltunk Ernánál, amikor abbahagytuk a megbeszéléseket mert úgy döntöttünk a bíróságon folytatjuk. Pár nap elteltével azonban a megbeszéléseken elhangzottak leülepedtek, és sikerült megkötnünk a megállapodást ami mindenre kiterjed.

Zsuzsa


Kérdése van? Érdeklődik?

Célom, hogy a felek jogi és pszichológiai mediációs támogatás mellett együtt oldják meg konfliktusaikat.
Forduljon hozzám bizalommal.